Zmień język
 
 

Bezpiecznie pracuję

W ramach projektu „Bezpiecznie pracuję” powstał innowacyjny, profilaktyczny program przeciwdziałania negatywnym skutkom picia alkoholu na wykonywanie obowiązków zawodowych. Przeprowadziliśmy szkolenia pilotażowe na grupie co najmniej 320 osób, po których dokonaliśmy ewaluacji otrzymanych wyników.

Innowacyjność szkolenia, którego program powstał w ramach projektu, polega na wykorzystaniu w jego trakcie nie tylko metod warsztatowych, ale także treningu psychomotorycznego na profesjonalnym symulatorze bezpiecznej jazdy. W trakcie tej części uczestnicy mogą wraz z prowadzącymi poddać analizie swoje reakcje i zachowanie za kierownicą, gdy są w pełni trzeźwi, jak również sprawdzić, jak bardzo ich zachowanie i reakcje są inne, gdy prowadzą samochód pod wpływem alkoholu. Jest to możliwe dzięki specjalnym alkogoglom, które w bardzo realistyczny sposób imitują stan po spożyciu alkoholu.

 

 

 

Projekt „Bezpiecznie pracuję” zrealizowała Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych ze wsparciem finansowym Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielonym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: cel operacyjny nr 2, zadanie 22/3.2.1.2/19/DPL "Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy".

 

 

 

 

Odwiedź stronę projektu