Zmień język
 
 

Misja

Misją Fundacji EFIC jest realizowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za wykorzystywanie współczesnych osiągnięć nauk sądowych.

Fundacja EFIC realizuje swoją misję poprzez inicjowanie, wspieranie i włączanie się w realizację różnego rodzaju projektów naukowo-badawczych, wdrożeniowych oraz koordynacyjnych w zakresie nauk sądowych. Pracownicy Fundacji EFIC to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym w obszarze nauk sądowych oraz realizowaniu działań projektowych o różnej skali i charakterze. Fundacja współpracuje także z największymi ośrodkami uniwersyteckimi w dziedzinie prawa karnego i nauk sądowych oraz utrzymuje szerokie kontakty z europejskimi i światowymi środowiskami ekspertów z zakresu nauk sądowych i specjalistów techniki kryminalistycznej.

Fundacja EFIC podejmuje także działania popularyzatorskie dotyczące korzyści płynących z jak najszerszego stosowania współczesnych osiągnięć nauk sądowych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Działania realizowane przez Fundację w tym obszarze polegają przede wszystkim na organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i wykładów.

Oprócz działalności badawczej i popularyzatorskiej Fundacja EFIC w ramach swej misji prowadzi również działania nakierowane na upowszechnianie dostępu do edukacji z zakresu nauk sądowych, a także wspieranie inicjatyw oświatowych oraz szkoleniowych. Fundacja EFIC ma w swej ofercie szeroką gamę szkoleń, zaś wykładowcy angażowani do prowadzenia zajęć to osoby z Polski i z zagranicy, legitymujące się najlepszymi kwalifikacjami merytorycznymi, potwierdzonymi wieloletnim doświadczeniem praktycznym, z udokumentowanym przygotowaniem teoretycznym.