Zmień język
 
 

Edukacja Międzypokoleniowa
na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Projekt polega na opracowaniu, przeprowadzeniu oraz ewaluacji warsztatów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży oraz ich dziadków/rodziców. W projekcie wykorzystamy profesjonalny symulator jednośladu i samochodu, zaś warsztaty przeprowadzimy w formie zajęć pozalekcyjnych i/lub pozaszkolnych. W każdym pojedynczym spotkaniu warsztatowym wykorzystamy zarówno symulator jednośladu, jak i samochodu. Program warsztatów edukacyjnych będzie dostosowany i realizowany w odniesieniu do konkretnych zdarzeń lub sytuacji określanych jako niebezpieczne. Uczniowie poznają, jak dochodzi do zagrożeń drogowych oraz zdobędą wiedzę i umiejętności na temat ich unikania, zaś seniorzy będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jako kierowców. W trakcie projektu przeprowadzimy 8 warsztatów, co pozwoli na przeszkolenie około 200 uczniów i około 200 dziadków/rodziców. Dzięki przeprowadzeniu niezależnej ewaluacji uzyskamy informacje na temat przydatności warsztatów.

 

PROJEKT JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
W RAMACH PROGRAMU MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRA EDUKACYJNE