Zmień język
 
 

EuroExpert

Organizacja EuroExpert – to paneuropejska sieć skupiająca stowarzyszenia biegłych sądowych i organizacje działających na ich rzecz w krajach europejskich. Fundacja EFIC pełni rolę koordynatora flagowego narzędzia sieci - EuroExpertFinder oraz punktu kontaktowego dla organizacji biegłych sądowych w Polsce zainteresowanych udziałem w pracach EuroExpert.