Zmień język
 
 

ILEAnet

Funkcjonariusze organów ścigania w swojej codziennej pracy muszą zmierzyć się z wieloma problemami, począwszy od podstawowych i praktycznych potrzeb, po skomplikowane wyzwania techniczne i społeczne. Jakie dokładnie są te problemy i jak można je rozwiązać? Jakie rozwiązania – podejścia, metody, technologie – już istnieją, a nie są po prostu znane lub udostępniane? Jak sprawić, by przyszłe programy badawcze z zakresu badań, rozwoju i innowacji (BRI) były poświęcone opracowywaniu narzędzi i metod, które będą naprawdę użyteczne dla organów ścigania i pomogą rozwiązać ich problemy? Główną misją ILEAnet jest pomoc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania poprzez zrzeszenie europejskich organów ścigania i ludzi wewnątrz tych organizacji.

ILEAnet: “Miejsce, w którym zadajesz pytania i znajdujesz odpowiedzi”. 

Sieć ILEAnet otrzymała finansowanie z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o dotację numer 740714. ILEAnet to sieć+społeczność stworzona przez praktyków dla praktyków związanych z organami ścigania, mająca na celu rozwiązywanie ważnych bieżących problemów, z którymi się borykają. ILEAnet pozwoli na lepszą komunikację i wymianę zarówno pomiędzy organizacjami, jak i poszczególnymi osobami. W razie potrzeby inne starannie wybrane, w oparciu o wiedzę fachową, jednostki zostaną zaproszone do przyłączenia się do sieci, co ostatecznie stworzy pomost między organami ścigania, naukowcami, przemysłem i decydentami. ILEAnet zapewni dialog i pozwoli organom ścigania wpływać na badania, rozwój i innowacje, a tym samym kierować przyszłe starania i fundusze na inicjatywy i narzędzia, które naprawdę będą dla nich użyteczne.

Jak dołączyć do ILEAnet?

ILEAnet to jednocześnie sieć organizacji i społeczność osób, która jest wspierana przez dedykowaną, zabezpieczoną platformę internetową, na której odbywają się wszystkie dyskusje członków sieci. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do treści znajdujących się na tworzonej wspólnie platformie, pragniesz dołączyć do społeczności policjantów, innych praktyków oraz ekspertów z całej Europy i nie tylko, skontaktuj się z Krajowym Punktem Kontaktowym (INC). Krajowe Punkty Kontaktowe zatwierdzają prośby o członkostwo, dbają o skuteczne funkcjonowanie sieci krajowych oraz, we współpracy z koordynatorem ILEAnet i koordynatorem naukowym, gwarantują jakość dyskusji prowadzonych na platformie ILEAnet.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat sieci ILEAnet, koncepcji, misji, celów i wizji na przyszłość, odwiedź stronę internetową www.ileanet.eu (dostępna tylko w języku angielskim).

 

Ten projekt otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej
w ramach umowy o dotację 740714.