Zmień język
 
 

Nasz zespół

Kadra własna Fundacji obecnie składa się z sześciu osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie w naukach sądowych i obszarze bezpieczeństwa. Dodatkowo Fundacja zatrudnia kilku współpracowników w ramach umów krótkoterminowych przy realizacji różnych projektów. Poza tym Fundacja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami eksperckimi, w tym również akademickimi.

Zarząd Fundacji:
Paweł Rybicki – Prezes Zarządu
e-mail: pawel.rybicki@efic.pl

Marek Pękała – Wiceprezes Zarządu
e-mail: marek.pekala@efic.pl

Beata Stefańska – Członek Zarządu, Główna Księgowa
e-mail: beata.stefanska@efic.pl

Pracownicy:
Monika Pawelec – Koordynator Projektów Międzynarodowych
e-mail: monika.pawelec@efic.pl

Krzysztof Gos – Koordynator ds. Programów Szkoleniowych
e-mail: krzysztof.gos@efic.pl

Paul Cybulski – Koordynator Projektów Krajowych
e-mail: paul.cybulski@efic.pl