Nasz zespół

Kadra własna Fundacji obecnie składa się z siedmiu osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie w naukach sądowych. Dodatkowo Fundacja zatrudnia kilku współpracowników w ramach umów krótkoterminowych przy realizacji różnych projektów. Poza tym Fundacja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami eksperckimi, w tym również akademickimi.

Zarząd Fundacji:
Paweł Rybicki – Prezes Zarządu
e-mail: pawel.rybicki@efic.pl

Marek Pękała – Wiceprezes Zarządu
e-mail: marek.pekala@efic.pl

Beata Stefańska – Członek Zarządu, Główna Księgowa
e-mail: beata.stefanska@efic.pl

Pracownicy:
Monika Pawelec – Koordynator ds. PR
e-mail: monika.pawelec@efic.pl

Jakub Strzeliński – Koordynator ds. Marketingu
e-mail: j.strzelinski@efic.pl

Piotr Ziemnicki – Koordynator ds. Logistyki
e-mail: piotr.ziemnicki@efic.pl

Marta Dudziak – Researcher
e-mail: marta.dudziak@efic.pl

Izabella Pałys – Researcher
e-mail: izabella.palys@efic.pl