Zmień język
 
 

Symulatory w Edukacji

Symulatory w Edukacji to projekt realizowany w ramach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programów Wsparcia Edukacji.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 8 warsztatów (4 dla szkół podstawowych i 4 dla szkół ponadpodstawowych) z wykorzystaniem profesjonalnych symulatorów bezpiecznej jazdy – samochodu osobowego oraz jednośladu. Celem warsztatów realizowanych w ramach projektu jest zarówno podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ich uczestników, jak i zaprezentowanie uczniom i nauczycielom innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Dzięki przeprowadzeniu warsztatów dla około 480 uczniów oraz około 30 nauczycieli i dokonaniu ewaluacji uzyskamy informacje o przydatności przeprowadzonych szkoleń.

 

 

PROJEKT SYMULATORY W EDUKACJI JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
W RAMACH PROGRAMÓW WSPARCIA EDUKACJI