Wybrane aspekty zabezpieczania technicznego materialnych źródeł dowodowych

Oględziny miejsca zdarzenia to jedna z pierwszych czynności prowadzonych przez organy procesowe po uzyskaniu informacji o zdarzeniu. Niepowtarzalność tej czynności oraz konieczność zabezpieczenia w jej trakcie materialnych źródeł dowodowych powodują, że bardzo często decyduje ona o późniejszych losach całego postępowania.

Grupa docelowa: adwokaci, aplikanci adwokaccy

Liczba szkolonych osób: 20 osób (pięć czteroosobowych grup ćwiczeniowych).

Założenia organizacyjne:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających na:

W ramach szkolenia przewidziane są:

W trakcie ćwiczeń organizator zapewni każdej z grup ćwiczeniowych dostęp do sprzętu i materiałów techniki kryminalistycznej.

Czas trwania szkolenia:  8 godzin (wykład: 3 godziny, ćwiczenia: 5 godzin). 

Termin realizacji szkolenia: 18.02.2017 (sobota).

Miejsce szkolenia: Warszawa.

Tematyka szkolenia: pojęcie i przedmiot oględzin; zasady prowadzenia oględzin; taktyka prowadzenia oględzin; metody, etapy i fazy oględzin; lokalizacja obiektów i śladów; zabezpieczanie formalne i numeracja śladów; sprzęt i środki do oględzin; metody ujawniania i zabezpieczania technicznego śladów; dokumentowanie przebiegu i wyników oględzin, oględziny rzeczy.

Wymagania podstawowe dla uczestników: ukończone studia prawnicze.

Kwalifikacje prowadzących szkolenie: osoby legitymujące się wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym w zakresie nauczania i stosowania techniki kryminalistycznej w Policji, autorzy podręczników i publikacji o tematyce stanowiącej przedmiot szkolenia.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 450 zł.

Zaświadczenia: uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu 8-godzinnego szkolenia (8 pkt doskonalenia zawodowego).

W razie problemów, prosimy o kontakt pod adresem email: monika.pawelec@efic.pl.

 Lista szkoleń


Podstronę finansuje m. st. Warszawa
http://efic.pl/img/zakochaj-sie-w-wwie.png http://efic.pl/img/scwop.png