Zmień język
 
 

Sekretariat ENFSI

Praktycznie od początku swego powstania Fundacja EFIC współpracowała z Europejską Siecią Instytutów Nauk Sądowych (ang. European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI; www.enfsi.eu). Jest to sieć skupiająca 64 Laboratoria Kryminalistyczne i Instytuty Nauk Sądowych zlokalizowane w 36 krajach europejskich, zrzeszająca w ten sposób ponad sześć tysięcy ekspertów z różnych dyscyplin naukowych. W ramach współpracy z ENFSI od 1 stycznia 2013 roku Fundacja prowadziła sekretariat ENFSI. Zadanie to Fundacja EFIC przejęła od działającej w Holandii fundacji zarejestrowanej pod nazwą Stichting ENFSI Secretariat. Zadaniem Sekretariatu było koordynowanie bieżącej działalności sieci ENFSI i wykonywanie na rzecz jej członków następujących zadań:

  1. przygotowywanie planów, sprawozdań oraz rocznych raportów;
  2. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej;
  3. opracowanie dokumentów strategicznych, związanych z działalnością sieci;
  4. uczestniczenie w spotkaniach Zarządu oraz innych ciał statutowych ENFSI;
  5. wspieranie Zarządu ENFSI w codziennej pracy;
  6. organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji;
  7. prowadzenie strony internetowej ENFSI;
  8. utrzymywanie bieżących relacji z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze nauk sądowych i obszarach pokrewnych.

Sekretariat ENFSI prowadzony był przez Fundację EFIC na mocy trzyletniej umowy. Od 01.01.2016 jest on prowadzony w Niemczech (BKA Wiesbaden), kraju wybranym w trakcie głosowania członków ENFSI podczas Annual Meeting 2015.

odwiedź stronę ENFSI