Zmień język
 
 

Szkolenia

2017-03-04

Ocena wiarygodności dowodu z opinii biegłego

Celem kursu jest przygotowanie osób o wykształceniu prawniczym do oceny opinii przedstawianej przez biegłych różnych specjalności. Uczestnicy poznają podstawowe charakterystyki wnioskowania w oparciu o dane statystyczne albo na podstawie prawdopodobieństwa. Pokazane zostaną źródła błędów w rozumowaniu na podstawie opinii ekspertów wynikające z nieznajomości elementów rachunku prawdopodobieństwa i analizy statystycznej. Każdego rodzaju błąd zostanie omówiony wraz z przykładami, przy jednoczesnym wskazaniu metod wykrywania niejasności w badaniach i analizach leżących u podstaw opinii ekspertów.

Zobacz szkolenie


Podstronę finansuje m. st. Warszawa
http://efic.pl/img/zakochaj-sie-w-wwie.png http://efic.pl/img/scwop.png