Szkolenia

2017-03-04

Ocena wiarygodności dowodu z opinii biegłego

Celem kursu jest przygotowanie osób o wykształceniu prawniczym do oceny opinii przedstawianej przez biegłych różnych specjalności. Uczestnicy poznają podstawowe charakterystyki wnioskowania w oparciu o dane statystyczne albo na podstawie prawdopodobieństwa. Pokazane zostaną źródła błędów w rozumowaniu na podstawie opinii ekspertów wynikające z nieznajomości elementów rachunku prawdopodobieństwa i analizy statystycznej. Każdego rodzaju błąd zostanie omówiony wraz z przykładami, przy jednoczesnym wskazaniu metod wykrywania niejasności w badaniach i analizach leżących u podstaw opinii ekspertów.

Zobacz szkolenie

2017-02-18

Wybrane aspekty zabezpieczania technicznego materialnych źródeł dowodowych

Oględziny miejsca zdarzenia to jedna z pierwszych czynności prowadzonych przez organy procesowe po uzyskaniu informacji o zdarzeniu. Niepowtarzalność tej czynności oraz konieczność zabezpieczenia w jej trakcie materialnych źródeł dowodowych powodują, że bardzo często decyduje ona o późniejszych losach całego postępowania.

Zobacz szkolenie

2017-02-04

Nomenklatura czynności dowodowych – oględziny, przeszukanie, przesłuchanie, okazanie

Oględziny miejsca zdarzenia to jedna z pierwszych czynności prowadzonych przez organy procesowe po uzyskaniu informacji o zdarzeniu. Niepowtarzalność tej czynności oraz konieczność zabezpieczenia w jej trakcie materialnych źródeł dowodowych powodują, że bardzo często decyduje ona o późniejszych losach całego postępowania.

Zobacz szkolenie


Podstronę finansuje m. st. Warszawa
http://efic.pl/img/zakochaj-sie-w-wwie.png http://efic.pl/img/scwop.png